Force Majeure - vid oförutsägbara händelser

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
1 minuts läsning
Force Majeure - vid oförutsägbara händelser

Force Majeure är ett juridiskt begrepp som ofta används i samband med olika typer av avtal. Här kan du läsa mer om vad force majeure innebär och hur det fungerar.

Vad betyder force majeure?


Force majeure är en term som härstammar från franskan och översätts till "oförutsedda omständigheter" eller "övermäktiga händelser".
 

Varför finns force majeure-klausuler?


En force majeure-klausul inkluderas ofta i olika typer av avtal för att skydda parterna mot extrema och oförutsägbara händelser som kan förhindra möjligheten att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Klausulen ger en grund för parterna att förhandla om eventuella lösningar i händelse av en oväntade situationer som ingen kunnat förutse. På så vis kan man minska risken för tvister eller skadeståndsanspråk i en ansträngd situation.
 

När kan force majeure tillämpas?


Generellt sett inkluderar force majeure händelser som är helt utanför ens kontroll, oförutsägbara och omöjliga att övervinna med rimliga ansträngningar. Exempel på sådana händelser är följande:

Naturkatastrofer - exempelvis jordbävningar, översvämningar, orkaner eller skogsbränder som är omfattande och oförutsägbara

Krig och konflikter - utbrott av krig, militära konflikter eller inbördeskrig som gör det omöjligt att fullgöra avtalsförpliktelser

Arbetskonflikter - strejker, lockouter eller andra arbetsrelaterade händelser som leder till avbrott i produktion eller leveranser

Politiska beslut - oförutsedda beslut eller åtgärder från parlament och/eller regeringar som förhindrar genomförandet av avtalet, till exempel handelsembargon eller lagstiftning som påverkar affärsverksamheten

Epidemier eller pandemier - spridning av allvarliga sjukdomar som påverkar samhällen och har en betydande inverkan på företagsverksamheten

Terroristattacker - våldsamma eller hotfulla händelser utförda av terrorister som orsakar osäkerhet och kan leda till avbrott i verksamheten

Leverantörsproblem - svårigheter eller misslyckanden hos leverantörer som inte kan leverera varor eller tjänster på grund av oväntade omständigheter

Tekniska problem - stora tekniska fel eller katastrofer, som exempelvis elavbrott, systemkrascher eller cyberattacker, som påverkar verksamhetens förmåga att fungera normalt

Ekonomiska kriser - allvarliga ekonomiska kriser, såsom finanskriser eller kollapser, som har en betydande inverkan på företags ekonomi och möjligheten att uppfylla avtalsförpliktelser

Tänk på! Force majeure kan ha olika definitioner i olika avtal. Det är alltid viktigt att läsa och förstå force majeure-klausulen i varje enskilt avtal för att förstå vilka specifika händelser som kan anses vara force majeure i det sammanhanget.
 

Så gäller försäkringar vid force majeure


En vanlig fråga är hur försäkringar gäller vid force majeure. Svaret är att det beror på de specifika villkoren i försäkringsavtalet och vilken typ av försäkring du har.

Exempelvis för reseförsäkringar kan försäkringen täcka kostnader för inställda eller avbrutna resor, omständigheter där flygbolag eller andra researrangörer inte kan fullfölja sina åtaganden på grund av force majeure. Det kan inkludera ersättning för förlorade biljett- eller boendekostnader, försenat bagage, och i vissa fall även evakuering eller återtransport till hemlandet.

Det enklaste sättet för att ta reda på hur din specifika försäkring gäller för force majeure är genom att kontakta ditt försäkringsbolag.
 

Om du hamnat i tvist med ett försäkringsbolag


Här har vi samlat våra bästa tips för dig som är i tvist med ett försäkringsbolag.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Så fungerar ett överbryggningslån

1 minuts läsning

Vad är ett överbryggningslån? Ett överbryggningslån, även kallat brygglån, är en typ av lån som används för att finansiera en bostadsaffär när det finns ett tidsmässigt glapp mellan köpet av den nya bostaden och f...

Föregående artikel
Så skriver du ett andrahandskontrakt
1 minuts läsning