Framtidsfullmakt – Allt om hur det fungerar

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
3 minuters läsning
Framtidsfullmakt – Allt om hur det fungerar

En framtidsfullmakt är ett alternativ till en god man. Här kan du läsa mer om hur en framtidsfullmakt fungerar och varför det är bra att upprätta en.

En framtidsfullmakt är ett alternativ till en god man och innebär att du själv kan välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte själv längre klarar av det. Här går vi igenom hur en framtidsfullmakt fungerar och vad du behöver tänka på.
 

Vad är en framtidsfullmakt?


En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument där du som fullmaktsgivare själv kan bestämma vem som ska fatta beslut för dig och agera i ditt namn senare i livet om och när du själv inte längre är kapabel till att ta beslut. En framtidsfullmakt är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare.

Fullmakten kan gälla för exempelvis ekonomiska ärenden såsom att betala räkningar eller förvalta tillgångar. Den kan även gälla för personliga angelägenheter såsom att ansöka om särskilt boende. En framtidsfullmakt får dock enligt lag inte avse medicinsk vård eller familje- och arvsrättsliga ärenden.
 

Du kan välja en eller flera fullmaktshavare


I din framtidsfullmakt kan du välja antingen en eller flera fullmaktshavare. Om du väljer flera behöver du beskriva vad det är som gäller. Du kan exempelvis välja att varje fullmaktshavare ska kunna ta beslut var och en för sig eller att de endast kan ta ett beslut i samråd med varandra. Du kan även dela upp så att varje fullmaktshavare har olika uppdrag.
 

Detta ska ingå i en framtidsfullmakt


För att en framtidsfullmakt ska vara giltig behöver du vara över 18 år och förmögen att kunna ta dina egna beslut när du skriver den.

Utöver detta finns det en del formella krav som måste vara uppfyllda:

 • Framtidsfullmakten måste var skriftlig
 • Det måste framgå att det är en framtidsfullmakt
 • Det ska stå vem eller vilka som är fullmaktshavare
 • Det ska framgå vad framtidsfullmakten omfattar
 • Övriga villkor för fullmakten
   

Vittnen till en framtidsfullmakt


En framtidsfullmakt måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer som vet att det är en framtidsfullmakt de bevittnar. Detta för att de ska kontrollera att fullmaktsgivaren är frisk och förmögen att ta beslut vid tillfället när framtidsfullmakten skrivs. Vittnena ska anteckna sina adressuppgifter och tidpunkten för när de bevittnar fullmakten. 

Dessa får inte lov att vara vittnen till en framtidsfullmakt:

 • Fullmaktshavaren
 • Make/Maka/Sambo till fullmaktsgivaren
 • Syskon, förälder eller barn till fullmaktsgivaren
 • Svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till fullmaktsgivaren
 • Personer under 15 år
 • Personer med en psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden av att vittna
   

Då gäller framtidsfullmakten


Framtidsfullmakten börjar gälla när du själv inte längre är förmögen att ta beslut. Då blir den person som du utsett som fullmaktshavare din ställföreträdare. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten ska träda i kraft, det vill säga när du blir oförmögen att hantera dina egna angelägenheter. Detta kan vara exempelvis på grund av försvagat hälsotillstånd, demens eller på grund av sjukdom. Återfår du beslutsförmågan anses framtidsfullmakten ha förlorat sin verkan.

Framtidsfullmakten fortsätter vanligen att gälla även efter fullmaktsgivarens död. Detta för att fullmaktsgivaren ska vara representerad för dödsboförvaltningen.
 

Därför bör du upprätta en framtidsfullmakt


Det finns flera anledningar till varför du bör upprätta en framtidsfullmakt. Du tryggar din framtid genom att ta ett beslut om vem som ska ha befogenhet över dig, innan det är för sent att ta beslutet själv. Du underlättar dessutom för din familj genom att dina anhöriga vet vem som har ansvaret när tiden är kommen.
 

Blanketter och mallar för framtidsfullmakter


På nätet kan du hitta flera olika blanketter och mallar för att upprätta en framtidsfullmakt – både kostnadsfria och avgiftsbelagda. Det finns vissa formkrav som framtidsfullmakten måste innefatta, som du kan läsa om högre upp i artikeln, utöver dessa är det fritt fram att utforma fullmakten hur du vill. Känner du dig osäker kan det vara bra att anlita en jurist som kan hjälpa till så att det blir som du vill ha det.

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Lagfart - Så fungerar det (guide)

2 minuters läsning

Lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. Köper du en fastighet måste du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från köpet. Här går vi igenom allt du behöver veta om lagfart och varför det ä...

Föregående artikel
Vad är ett grönt bolån och hur får man det?
4 minuters läsning