Privatekonomi

Reporänta

Lär dig allt om reporänta i Compricers Wiki! Här får du läsa om hur reporäntan fungerar samt vilken effekt den har på dina lån.


Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta vilken är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Det är reporäntan som bestämmer den kostnad som bankerna har för upplåning i Riksbanken. Riksbankens bedömning av utvecklingen av konjunktur och inflationsprognos har gjort att reporäntan under åren gradvis höjts och sänkts.

Reporänta = ekonomisk stimulans

Om man märker att ekonomin är på väg att gå ner, kan Riksbanken sänka reporäntan för att öka konsumtionen och få fart på ekonomin igen. Då räntorna sänks blir lånen billigare och både hushåll och företag får bättre ekonomi och har möjlighet att konsumera mer.

Boenderäntor

Om du är låntagare hos banken kommer du troligtvis känna av detta då reporäntan höjs eller sänks eftersom detta resulterar i att även bankerna höjer eller sänker räntan på t.ex. bostadslån eller räntan du får på ditt sparkonto. Sänkt reporänta gör att räntorna på marknaden sjunker vilket i sin tur ger större utrymme för konsumtion och investering. Fler lånar, efterfrågan blir större och ekonomin får en skjuts uppåt då den sänkta reporäntan blir en stimulans under lågkonjunktur.

Reporäntans effekt

Riksbanken håller koll på, och förutspår inflation och konjunktur och därmed varierar räntan, just för att kunna stå emot både större och mindre svängningar. Då Riksbanken höjer räntan kommer konsumenterna inte att vilja investera i samma utsträckning eftersom effekten med stor sannolikhet kommer göra att även bankerna höjer räntan. Då Riksbanken i detta läge höjer räntan kommer även efterfrågan att minska – och därmed även minska inflationen.

Riksbanken förutsäger inflationen inom en 1-2-års period – förändringarna i eventuella räntehöjningar och sänkningar är alltså väl grundad till dess genomförande. En räntejustering ger inte någon ögonblicklig effekt i ekonomin, som nämnt ovan är det under en period av 12-24 månader som riksbanken förutspår och därför är det också samma tidsperiod det tar för räntejusteringen att slå igenom helt och hållet. Det är alltså framtida beräkningar som i huvudsak styr Riksbankens utslag.

Fast penningvärde

Sedan 1993 har Riksbanken som uppgift att tillgodose ett fast stadigt penningvärde, detta är lagstadgat sedan 1999. Riksbanken arbetar för att hålla inflationstakten på en stabil, låg nivå där inflationstakten påverkas genom att justera reporäntan.

Reporänta och styrränta är tillika samma begrepp. Reporäntan som kommer från Riksbanken visar på det ränteläge som bankerna får då det kortsiktigt lånar pengar av staten. Det gör att reporäntan ligger som grund för den räntesättning som bankkunderna i sin tur får.

In- och utlåningsränta

Bankernas ränta då de sätter in pengar över natten på ett konto hos Riksbanken. Detta kallas för Riksbankens inlåningsränta och ligger normalt sett på 0,75 procentenheter längre än reporäntan.

Den ränta som bankerna får betala då de lånar pengar av Riksbanken kallas för Riksbankens utlåningsränta, den ligger vanligtvis 0.75 procentenheter högre än gällande reporänta.

Sammanfattningsvis kan man säga att reporäntan är Riksbankens verktyg för att kontrollera den korta marknadsräntan vilken är den ränta som finns på räntebärande värdepapper med en kortare löptid på max 1 år. Det är alltså reporäntan som avgör bankens kostnader vid lån hos Riksbanken.

 

Reporäntans utveckling 1994-2017

 

Nedan är två grafer som visar reporäntans utveckling sedan 1994.

 

 

Jämförs just nu av andra! Compricer

Fast pris, bor i villa, 8000 kWh/år

Lägst årskostnad 4 820 kr
Högst årskostnad 6 195 kr
Att spara 1 375 kr

Jämför här

Bilförsäkring Compricer

Bilförsäkring Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!
Ring 08-5000 2000!

Jämför här

Senaste nyheten Compricer

Räntan lämnas oförändrad och nya bolånekunder premieras

2019-02-13

Nyhet

Lån Riksbanken meddelade tidigare idag att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Nästa höjning väntas i höst. Samtidigt visar januarisiffrorna att det inte verkar lönar sig att vara trogen sin bank.

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Fyll i din e-postadress nedan:

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Vi stödjer MinStoraDag! Compricer

Min Stora dag

Vi hjälper varje dag hundratals personer att spara pengar genom att hitta bättre privatekonomiska avtal.

Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar.
I gengäld stödjer vi MinStoraDag!

Compricer Wiki Compricer

Wiki Lär dig om privatekonomi med Compricers Wiki.

Till Wikin