Alla som har arbete får ett högre jobbskatteavdrag. Bor du i en kommun som inte ändrar kommunalskatten sänks din inkomstskatt med ca 290 kronor i månaden.Höjs kommunalskatten med exempelvis 50 öre sänks din inkomstskatt med 205 kronor. Och bor du in en kommun som sänker skatten med exempelvis 50 öre sänks din inkomstskatt med 380 kronor i månaden.

Beloppsgränsen för när kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får dras av höjs 1 januari 2009 från 8 000 kronor till 9 000 kronor. Om du kör bil till jobbet och är berättigad till avdrag förlorar du som tjänar 23 000 kronor i månaden ungefär 25 kronor i månaden på den försämringen.

Andra skatter som ändras är energiskatterna som indexuppräknas så exempelvis bensinen höjs med 29 öre per liter inkl. moms. Skatten på diesel höjs med 22 öre per liter inkl. moms. Elskatten höjs med 0,95 öre inkl. moms för den som bor i Norrland och med 1,5 öre inkl. moms per kWh för övriga landet.

Använder du exempelvis 20 000 kWh om året får du en högre elskatt inkl. moms med 300 kronor per år. Skatten på villaolja höjs med 196 kronor inkl. moms per m3. Äger du din bostad får du möjlighet att ansöka om skattereduktion på halva arbetskostnaden om du köper tjänster för Renovering, Ombyggnad eller Tillbyggnad s.k. Rot-tjänster. Du kan köpa hushållsnära tjänster och/eller Rot-tjänster för upp till 100 000 kronor per vuxen och få skattereduktion på halva arbetskostnaden dock max 50 000 kronor per vuxen och år.

Den maximala fastighetsavgiften på villor höjs till ca 6 360 kronor och vi får nya taxeringsvärden. Senast i juni kommer besked på hur högt taxeringsvärdet för 2009 blir. Den kommunala fastighetsavgiften som ersätter den tidigare fastighetsskatten är 0,75 procent på taxeringsvärdet dock högst 6 360 kronor.

Hyr du ut en villa eller en bostadsrätt är hyresintäkten skattepliktig men nu höjs schablonavdraget vid uthyrning av bostad från 4 000 kronor till 12 000 kronor.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank