Det är bra för alla att spara och ju längre du sparar desto mer pengar blir det
Alla behöver ha en buffert och därutöver är det bra om du kan spara inför framtiden. Ju längre du sparar desto mer pengar blir det. Är du säker på att du kan avvara pengarna tills du fyller 55 år och betalar högre skatt vid sparandet än vid uttaget tjänar du på att binda pengar i det avdragsgilla pensionssparsystemet. Men tjänar du under 31 700 kronor i månaden betalar du ingen statlig skatt idag och då kan du inte vara säker på att det lönar sig att binda pengarna i ett avdragsgillt pensionssparande.

Vi vet inte hur det framtida skattesystemet ser ut och betalar du endast kommunal skatt idag kanske du t.o.m. betalar högre skatt när du ska ta ut pengarna. Då kan du lika gärna spara själv utanför pensionssparsystemet. Du slipper att binda upp pengarna och kan du ta ut dem när du vill men vill du vara säker på att ha dem till pensionen får du låta bli dem tills det blir så dags. Har du lång tid kvar till pensionen tror jag att månadssparande i några breda aktiefonder med låga avgifter är ett bra sätt att spara.

I god tid flera år innan du går i pension bör du successivt flytta pengarna till säkrare sparande så att du slipper råka ut för ett börsras precis när du ska börja använda pengarna. När du sparar utan försäkring kan du behöva komplettera sparandet med en livförsäkring som ger dina efterlevande ett skydd om du avlider i förtid. Kolla även med din arbetsgivare om du har någon tjänstegrupplivförsäkring som dina efterlevande får. Är du sambo och vill att sambon ska få pengarna behöver du inom några avtalsområden kontakta försäkringsbolaget och ange sambon som förmånstagare.

Att binda pengar i ett avdragsgillt pensionssparande är bra för många
Pensionssparande är skattegynnat för den som betalar mer i skatt vid spartillfället än vid uttagstillfället men det är inte skattefritt. Du som tjänar över 31 700 kronor per månad betalar idag statlig skatt och tjänar därför på ett avdragsgillt sparande om du endast kommer att betala kommunalskatt när du tar ut pengarna. Men du måste vara säker på att du kan avvara pengarna tills du fyller 55 år. Först efter 55 års ålder kan du börja ta ut pengarna och uttagen måste spridas ut på minst fem år. Du får betala inkomstskatt på pengarna när du tar ut dem.

Utöver inkomstskatten betalar du redan under sparperioden en årlig avkastningsskatt på pensionssparandet oavsett om du har fått någon avkastning under året eller inte. Banken eller försäkringsbolaget betalar in avkastningsskatten som är 15 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning på marknadsvärdet av kundens pensionssparande vid början av året. I år är den schablonmässiga avkastningen 3,88 procent (den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret). Skatten som dras från pensionskapitalet 1 januari varje år var i år således 15 procent av 3,88 procent d.v.s. 0,58 procent av pensionssparbeloppet 1 januari 2009.

Du får göra avdrag i din deklaration på sparbelopp upp till maximalt 12 000 kronor. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna. Har du redan satt in mer än 12 000 kronor i år eller av någon anledning vill pensionsspara ett större belopp än vad som är avdragsgillt, kan du dra av det beloppet på deklarationen 2011 om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. När du i framtiden tar ut pengarna får du betala inkomstskatt på uttaget belopp och det är därför inte lönsamt för någon att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt.

Löneväxling är ett annat alternativ för dig som har hög inkomst
Ett annat alternativ för dig som har hög inkomst och kan avvara pengar till pensionen är löneväxling. Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling sätter arbetsgivaren in den lön du avstår till pension på ett pensionskonto. Arbetsgivaren betalar ”särskild löneskatt” på avsättning till pension. Den ”särskilda löneskatten” ligger f.n. på 24,26 procent jämfört med arbetsgivaravgiften på lön som är 31,42 procent. Det arbetsgivaren tjänar i lägre avgift bör du avtala om att få avsatt på ditt pensionskonto.

Kolla också upp så att arbetsgivaren kommer att anmäla din lön före löneväxling till tjänstepensionen annars förlorar du på det. Löneväxla inte så att du kommer under gränsen för pensionsgrundande inkomst för då förlorar du pengar i det allmänna pensionssystemet. Planerar du att bli förälder bör du inte löneväxla så att din månadslön kommer under taket för föräldrapenning som ligger på 35 667 kronor per månad. Högsta pensionsgrundande månadsinkomst till allmän pension är i år 34 230 kronor men tjänstepension tjänar du in även på belopp däröver.

Det är viktigt att spara inför framtiden men också att leva nu!
Det är viktigt för alla att spara inför framtiden men också att leva nu. Spara först ihop till en tillräcklig buffert som du har på ett sparkonto med bra ränta. Därefter kan du börja spara till pensionen.

Väljer du att spara utanför pensionssparsystemet är det bra om du kan se de pengarna som bundna för din framtid även om du vet att du kan använda dem om du hamnar i en krissituation. Många förordar ett bundet pensionssparande för att man inte ska kunna ta av pengarna i förtid.

Jag tror mer på eget ansvar än att man binder pengarna så att man inte kommer åt dem om man verkligen skulle behöva. Har du en hög inkomst är bundet pensionssparande skattemässigt bra och då är kanske inte heller risken så stor att du måste börja kunna komma åt pengar innan du fyller 55 år.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank