Siffrorna för hushållens konsumtion för 2008 har precis kommit och de visar att vi drog ned på våra inköp något. I år tror man inte heller att hushållens konsumtion ska stiga. Det har den annars gjort under många år. Vi har konsumerat allt mer.På 35 år har konsumtionen i landet fördubblats, räknat per individ. Och det har inte med inflationen att göra, för den är borträknad. Utan vi har helt enkelt fått mer att röra oss med. Det gäller förstås inte alla, men tillräckligt många för att det ska visa sig i statistiken.

Vi har lagt mer pengar på sistone på inredning, telefoni och kapitalvaror. Och förstås på rekreation och nöjen. Det har varit inne att konsumera! Och har jag inte haft pengar till hands har jag ju alltid kunnat låna. Det har ju varit så billigt och lätt att låna? Varför ska jag spara när jag kan låna? Så tycks vi ha resonerat! Men nu drar vi i stället in på utgifter för att det är dåliga tider!

Är det osunt att vara i konsumtionssvängen? Att låna till konsumtion? Ska man förfasa sig? Nej, det finns inget moraliskt i hur vi hanterar våra egna pengar. I alla fall inte så länge som det inte inkräktar negativt på andra människors liv.

Men vad handlar det om egentligen, det här med att spara och att låna?

Jo, när du sparar avstår du från konsumtion idag och får möjlighet att konsumera mer framöver. När du lånar gör du tvärtom. Du tidigarelägger konsumtion i stället och begränsar på det sättet ditt konsumtionsutrymme i framtiden.

Frågan är i grunden: När ska du använda dina inkomster över livet?
Hur du agerar handlar inte om att vara dygdig och duktig, utan borde vara en medveten handling som utgår från hur just du vill prioritera över livet. Det finns inget rätt eller fel i hur du gör. Men det är bra om du har klart för dig vad det ger för konsekvenser. Man kan till exempel bakbinda sig när man lånar till något som sedan är förbrukat och inte har något värde kvar. Då finns inget att sälja om man skulle behöva lösa lånet.

Min tro är ändå att de flesta gör klokt i att spara först och konsumera sedan. Då har man bättre koll på läget. Dessutom behöver alla ha ett sparkapital som buffert. Många saknar idag en tillräcklig buffert. Jag tror att det kan resultera i mycket oro, som också kan påverka hälsan negativt. Det kan dessutom leda till att man lättare kommer på kant i sin relation, om man måste bråka om pengar, som inte ens finns. Förutom att det ofta kan bli dyra nödlösningar man måste ta till när de där oförutsedda sakerna inträffar. För de inträffar ju alltid och har nästan alltid förmågan att komma i klump.

Slutsatsen blir alltså: Konsumera gärna nu om det är det du vill och kan. Det är också bra för Sverige, inte minst för dem som nu tvingas gå från sina jobb. Men se först till att du har ett sparkapital att landa i - för din egen skull!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank