Inflationen är f.n. inte hög, i januari 2009 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 1,3 procent. Riksbankens mål är att hålla inflationen, mätt med Konsumentprisindex KPI, på runt två procent men många och även Riksbanken bedömer att inflationen trots Riksbankens sänkning av reporäntan kommer att falla ännu mer.

Ett bra alternativ till sparande är att amortera på sina lån men man måste se till att man även har en bra buffert så att man kan klara oförutsedda utgifter och även om möjligt leva gott utan att behöva låna nya pengar hela tiden.

Personligen väljer jag bankkonto utan uttagsavgift med insättningsgaranti och så hög rörlig ränta som möjligt för buffertsparande och planerade händelser de närmaste åren. Pengar jag vet att jag inte behöver de närmaste åren kan jag även tänka mig att placera på bankkonto med fast ränta. Pengar som ska sparas på mycket lång sikt minst fem år fram i tiden som exempelvis till pensionen eller barnens framtid tror jag får bäst avkastning om de sätts in månadsvis i breda aktiefonder med så låga avgifter som möjligt.

Jag vet inte om börsen kommer att sjunka mer framöver men det är i alla fall billigare att köpa aktieandelar idag än det var för ett år sedan. I mycket god tid innan pengarna ska användas tycker jag att man successivt ska flytta pengarna till säkrare sparande som räntefonder med låga avgifter eller sparkonto med så hög ränta som möjligt så att pengarna finns där när man behöver dem.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank