När det gäller småhus finns tydligt angivet i lagrådsremissen att man inte ska kunna få ROT-avdrag för nyproduktion under de år man inte alls betalar någon fastighetsavgift, dvs de första fem åren. För bostadsrätter står det ingenting om detta.

På Skatteverket bekräftar man att det inte finns någon sådan begränsning för bostadsrätter. Det har säkert att göra med att man som privatperson kan flytta in i en halvfärdig villa och göra klart därefter. För en bostadsrättsfastighet måste ju byggherren göra allt klart innan föreningen tar över ansvaret och ägarna flyttar in. Sedan är det frågan om vilken ombyggnation ni tänker göra.

Läs på Skatteverkets hemsida för att ta del av detaljerna i regelverket. www.skatteverket.se

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank