Många barn saknar en barnförsäkring som ersätter vid sjukdom
Det finns försäkringar som ger ersättning vid olycksfall och det finns barnförsäkringar som ger ett skydd vid både sjukdom och olycksfall. Olycksfall kan leda till funktionshinder men det är ännu vanligare att barn blir funktionshindrade p.g.a. sjukdom. Därför bör du teckna en heltäckande barnförsäkring.

Den kommunala försäkringen är oftast inte tillräcklig
I samband med skolstarten brukar skolan lämna ut information om vilket försäkringsskydd barnet har när de vistas i kommunens omsorg d.v.s. skola eller barnomsorg. Det är oftast en olycksfallsförsäkring som i vissa kommuner gäller både i skolan och på fritiden. Oavsett om den kommunala försäkringen gäller både på fritid och under skoltid så räcker den oftast inte då den mycket sällan ger någon ersättning vid problem p.g.a. sjukdom. Går ditt barn i friskola bör du kolla upp om det finns någon försäkring för ditt barn.

Barnen har dåligt skydd om de blir funktionshindrade på grund av sjukdom
Alla som har barn bör teckna en egen barnförsäkring som ger ett skydd både vid sjukdom och vid olyckor. Det viktigaste är att barnet får en större summa pengar om de drabbas av funktionshinder, oavsett om det beror på en sjukdom eller på grund av en olycka. Vi vuxna som jobbar får ersättning från försäkringskassan och från försäkringar som arbetsgivaren tecknat åt oss om vi blir sjuka men barnen har dåligt skydd om de blir funktionshindrade på grund av sjukdom.

Det är bättre att ha en försäkring med låg ersättning än ingen försäkring alls
Kolla upp vilket skydd ditt barn har och komplettera sedan med en barnförsäkring som ger ditt barn ett bra skydd vid både sjukdom och olycka. Ersättningsbeloppet vid invaliditet brukar avgöra vilken premie du får betala för försäkringen. Ju högre premie desto bättre skydd men din ekonomi får styra hur högt ersättningsbelopp du har råd med. Det är bättre att ha en försäkring med låg ersättning än ingen försäkring alls.

Försök hitta en försäkring som passar redan från början
När du ska välja barnförsäkring rekommenderar jag dig att se på marknadsöversikten som finns hos www.konsumenternas.se innan du bestämmer dig. Du kan även jämföra villkor och priser på https://www.compricer.se/forsakring/barn/. Det är bäst om du hittar en försäkring som du är nöjd med redan från början. Har du redan en barnförsäkring och vill byta bör du teckna en ny innan du säger upp den gamla. När du tecknar en ny egen barnförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Och den nya försäkringen ger bara ersättning för sådant som ingen visste om ditt barn innan försäkringen tecknades. Var mycket noga med att fylla i alla läkarbesök mm som krävs i hälsodeklarationen. Har du utelämnat något kan försäkringen visa sig vara ogiltig när ni i framtiden eventuellt kräver ersättning.

Gruppförsäkring är ett bra alternativ om du har många barn eller liten budget
Det finns både individuella barnförsäkringar och gruppförsäkringar. Större arbetsgivare och fackföreningar erbjuder ofta möjlighet att teckna gruppförsäkringar. Gruppförsäkringar har lägre premie och inkluderar ofta alla familjens barn. Väljer du en gruppförsäkring behöver du inte lämna in någon hälsodeklaration men kolla upp ersättningen då den brukar vara ganska låg i gruppförsäkringar.

Försäkra ditt barn så fort som möjligt
Planerar du att skaffa barn eller redan är gravid vill jag tipsa dig om att direkt kolla upp de möjligheter som finns att försäkra barnet innan det är fött.

Privat försäkring gäller oftast tills barnet fyller 25 år
De flesta barnförsäkringar gäller ända tills barnet fyller 25 år (dock inte de som kommunen tecknat, den gäller oftast endast tills barnet fyllt 19 år eller den dag de tar studenten). Då tonåringar har ett dåligt skydd innan de börjar arbeta rekommenderar jag dig att fortsätta att betala premien till dess. Det är ju en fin årlig present till ditt vuxna ”barn”. När du upphör med att betala in premien bör du tipsa ”barnet” om att själv teckna en försäkring.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank