• Ändra dina vanor så att det blir pengar över att spara

  • Börja med att bygga upp en buffert

  • Amortera

  • Sätt upp mål så blir det roligare att spara

  • Aktiefonder, fasträntekonton och aktieindexobligationer är bra på lång sikt

  • Spara till pensionen kan du göra på olika sätt


Hur får jag pengarna att räcka även till sparande?
Har du problem att få lönen att räcka till sparande bör du gå igenom din ekonomi. Kolla upp vad du gör med dina pengar. Undersök sedan om det finns något du kan dra in eller ändra på. Att utöka lönen är på kort sikt ofta svårt om du redan arbetar heltid. Men genom att förändra ditt handlande kan du förhoppningsvis få ihop till den nödvändiga sparsumman. Slopa alla impulsköp. Prioritera och leta efter de mest prisvärda alternativen när du köper varor och tjänster. Men tänk på att lägsta priset inte alltid är det bästa köpet. Väg in vilken kvalitet du behöver och vilken service du vill ha.

Börja med att bygga upp en buffert
Alla behöver ha ett buffertsparande för att klara av oförutsedda händelser. Bestäm vilket belopp du kan avvara varje månad. Anmäl sedan till banken att du vill ha en autogiroöverföring på den summan varje månad till ett sparkonto med bra ränta och utan uttagsavgifter. Det är enkelt, ger en bra avkastning och du har möjlighet att snabbt komma åt pengarna när du behöver dem.

Amortera
Att ha lån är naturligt i vissa skeden i livet och att amortera på lånen är också en form av sparande. Du kan oftast inte vara säker på att få en högre avkastning på ditt sparande än vad du betalar i ränta på lånen därför bör du amortera. Men har du möjlighet att få amorteringsfritt på ditt bolån tills du byggt upp en tillräcklig buffert så ger det dig handlingsfrihet. När bufferten känns lagom stor bör du både amortera och spara. Prioritera amortering av lånen med hög ränta.

Målsparande
Sätt upp mål för ditt sparande och döp dina konton till trevliga saker som drömresan, julfirandet eller något annat du vill köpa eller göra längre fram. Då är det mindre risk att du använder pengarna till annat om det inte är nödvändigt. Målsparandet och de pengar du behöver de närmsta fem åren sparas lämpligast på ett sparkonto med så hög ränta som möjligt. Då behöver du inte riskera att sparandet har gått ner i värde när du vill utnyttja pengarna.

Bygg vidare genom att spara i fonder
Pengar som du kan avvara mer än fem år tror jag att du kan få bäst avkastning på om du sparar månadsvis i aktiefonder. Välj ut några breda aktiefonder med låg avgift. Vi som varit med i börsens berg- och dalbana ett tag vet att det efter nedgång kommer en uppgång. Men det visar att pengar som sätts in i aktiefonder måste kunna avvaras under en längre tid. På lång sikt tror jag att sparande i aktiefonder kommer att ge mer i avkastning än annat sparande. Du måste dock vara medveten om att ditt sparkapital kan sjunka i värde. Genom att spara månadsvis sprider du risken. Vid nedgång köps aktieandelar till lågt pris och vid uppgång köper du till ett högre pris. I god tid innan du behöver pengarna kan du sedan sälja fondandelar efterhand och placera pengarna i säkrare sparformer. Vet du med dig att du inte mår bra när ditt sparkapital sjunker i värde, tycker jag, att du i stället bör välja sparformer som exempelvis fasträntekonton eller aktieindexobligationer, där ditt sparbelopp inte kan minska. Väljer du aktieindexobligationer måste du dock förvissa dig om att den som garanterar värdet är ett säkert företag så att du inte förlorar pengarna.

Fasträntekonton eller aktieindexobligationer
När du sparar i fasträntekonton eller i aktieindexobligationer krävs en större insats än den du behöver vid månadssparande i aktiefonder. Men du kan spara ihop till summan som krävs på ett bankkonto först och sedan flytta pengarna till den sparform du egentligen vill ha. På ett fasträntekonto vet du redan från början hur hög räntan blir om du låter pengarna stå kvar på kontot hela löptiden. Det vet du däremot inte på en aktieindexobligation. Det finns många olika typer av aktieindexobligationer både avseende löptider och var pengarna placeras. Avkastningen på aktieindexobligationer är beroende av hur det går på börsen där pengarna har placerats. Går det bra får du en andel av börsuppgången och går det dåligt på börsen där pengarna har placerats kan du få tillbaka hela ditt satsade kapital minus eventuella avgifter. Vill du inte förlora något kapital bör du vara säker på att du kan avvara pengarna under den s.k. löptiden och undvika aktieindexobligationer med s.k. överkurs. Även om börsen viker får du på en aktieindexobligation utan överkurs tillbaka insatsen om du inte tar ut pengarna i förtid. Du kan ta ut pengarna när du vill men då är du inte garanterad att få ut hela det satsade kapitalet. Väljer du en aktieindexobligation med överkurs får du en bättre avkastning om det går bra men om det går dåligt är du är inte garanterad att få tillbaka hela insatsen även om du behåller den under hela löptiden. Läs villkoren noga så att du förstår produkten och hur avkastningen kommer att beräknas. Kolla vilka avgifter som tas ut innan du bestämmer dig så att inte eventuella avgifter äter upp för mycket av avkastningen.

Pensionssparande
Oavsett vilken inkomst du har rekommenderar jag dig att försöka avsätta en summa varje månad till din pension. De allra flesta skulle behöva spara till sin pension. Men de som har störst behov av att spara har på grund av lägre inkomst minst möjlighet att få pengarna att räcka till det också. Numera är det den totala inkomsten under hela ditt arbetsliv som avgör vilken pension du får. Den som tjänar minst får lägst pension och har därför störst behov av att spara. Vi har ett pensionssparsystem där man kan göra avdrag i sin deklaration för pengar som man binder tills man fyller 55 år. Alla har rätt till skatteavdrag på upp till 12 000 kronor per år om man binder sparpengarna på det sättet men det lönar sig bäst för dem som betalar högre skatt nu än när de går i pension.

Tjänar du under 31 680 kronor i månaden?
Är din månadsinkomst lägre än 31 680 kronor betalar du idag ingen statlig skatt. Då behöver du inte binda dina pengar i ett avdragsgillt pensionssparande utan kan lika gärna spara pengarna själv utanför pensionssparsystemet. Ingen vet hur det framtida skattesystemet ser ut. Har du lång tid kvar till pensionen tror jag att du tjänar mest på att månadsspara utanför pensionssparsystemet i flera breda aktiefonder med låg avgift. Du kan då inte göra något avdrag i din deklaration men du behöver bara betala kapitalskatt (f.n. 30 procent) på verkliga kapitalvinster och du slipper de avgifter som ofta tas ut vid pensionssparande inom pensionssparsystemet. När du närmar dig pensionen bör du successivt flytta pengarna till säkrare sparprodukter. Gillar du inte när värdet på dina sparpengar varierar över tiden kan du redan från början välja säkrare sparande som exempelvis aktieindexobligationer eller fasträntekonto även för ditt sparande till pensionen.

Är din månadsinkomst över 31 680 kronor kan avdragsgillt pensionssparande löna sig
Du som tjänar över 31 680 kronor i månaden betalar statlig skatt. Tror du att du endast kommer att betala kommunal skatt när du tar ut ditt pensionssparande och om du är säker på att du kan avvara pengarna tills du fyller 55 år kan ett avdragsgillt pensionssparande vara bra för dig. Pensionssparande är nämligen skattegynnat för den som betalar mer i skatt vid spartillfället än vid uttagstillfället men det är inte skattefritt. Du får göra avdrag i din deklaration när du sparar men du får sedan betala inkomstskatt på hela beloppet d.v.s. både på insatt kapital och på avkastningen när du tar ut pengarna. Dessutom betalar du en årlig avkastningsskatt på pensionssparandet oavsett om du har haft någon avkastning under året eller inte. Skatten som banken eller försäkringsbolaget betalar in till Skatteverket åt dig är f.n. 15 procent av 3,88 procent d.v.s. 0,58 procent av ditt pensionssparkapital vid årets ingång. Du får göra avdrag i din deklaration på sparbelopp som betalas in och bokförs på pensionssparkontot före 31 december. Högsta avdragsgilla belopp i år är 12 000 kr. När du tar ut pengarna betalar du inkomstskatt på uttaget belopp (uttagen måste fördelas på minst fem år) och det är därför inte lönsamt att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt. Men om du av någon anledning vill pensionsspara ett större belopp än vad som är avdragsgillt i år, kan du dra av det beloppet på nästa års inkomst, om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna.

Leva gott!
Har du familj att försörja rekommenderar jag dig att ta en livförsäkring som ger dina efterlevande ett bidrag om du skulle avlida i förtid. Det är viktigt att spara inför framtiden men det är också viktigt att du unnar dig att leva gott under hela livet.

Ann-Sofie Magnusson
familjeekonom Ikano Bank