Privatekonomiska förändringar 2010

  • Jobbskatteavdraget höjs så att alla som arbetar får lägre skatt

  • Brytpunkten för statlig skatt höjs till 32050 kronor och medför lägre skatt för personer med månadsinkomst över 31 683 kr

  • Alla pensionärer födda före 1945 får lägre skatt p.g.a. högre grundavdrag

  • Garantipensionen sänks p.g.a. lägre prisbasbelopp

  • Inkomstpensionen sänks p.g.a. balanseringen inom pensionssystemet

  • Bostadstillägget höjs för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

  • Studiemedlen höjs


Vinnare:
Alla som arbetar och pensionärer får skattesänkning
Studenter får högre studiemedel
Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får högre bostadstillägg

Förlorare:
De som är eller blir arbetslösa eller sjuka får inte något jobbskatteavdrag

Konsumentpriserna har gått ner och därför beräknas prisbasbeloppet sjunka 2010
Konsumentpriserna har under 2009 gått ner och därför sänks prisbasbeloppet nästa år med 400 kronor eller 0,9 procent jämfört med 2009 d.v.s. från 42 800 kronor till 42 400 kronor. Regeringen räknar med 42 400 kronor som SCB har räknat fram.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276565.aspx

Alla som arbetar får lägre skatt
Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget förstärks med 10 miljarder. Det innebär för de allra flesta löntagare ett högre jobbskatteavdrag med 200 – 250 kronor per månad. Grundavdraget sjunker och ökar skatten med strax över 10 kronor per månad. Brytpunkten för statlig skatt höjs och medför lägre skatt för dem med månadsinkomst över 31 683 kr. Den nya brytpunkten blir 32 050 kronor. Det innebär att den som tjänar upp till 32 050 kronor i månaden nästa år slipper betala statlig skatt. Den s.k. värnskatten på fem procent tillkommer i år på månadsinkomster över 44 900 kronor. 2010 kan du tjäna upp till 45 433 kronor i månaden utan att betala värnskatt.

Personer med garantipension får lite mer pengar trots lägre pension
Garantipensionen som följer prisutvecklingen i samhället sänks p.g.a. lägre prisbasbelopp med 0,9 procent 2010. Det innebär att en ogift pensionär med garantipension som är född efter 1937 får sin pension sänkt från 7 597 kronor i månaden till 7 526 kronor d.v.s. med 71 kronor i månaden.

Nu sänks skatten för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget blir lite högre. För en person med garantipension sänks skatten med 83 – 100 kronor per månad beroende på vilken kommunalskatt som tas ut. Vid en skatt på 31,52 procent blir det trots sänkningen ovan 37 kronor mer i plånboken per månad.

Pensionärer med inkomstpension får mindre pengar i plånboken trots sänkt skatt
Den statliga inkomstpensionen sänks nästa år med 3 procent på grund av deflation, svag inkomstutveckling och balanseringen inom pensionssystemet. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i månaden sänks pensionen före skatt till 11 640 kronor i månaden 2010, d.v.s. en sänkning med 360 kronor i månaden. Efter skatt (31,52%) har samma pensionär i år 9 124 kronor i månaden.

Skatten sänks 2010 med hjälp av det förhöjda grundavdraget och efter sänkningen av pensionen och sänkning av skatten får samma person ut 9009 kronor i månaden, d.v.s. 115 kronor mindre i månaden. Om ingen sänkning av pensionen genomförts hade skattesänkningen inneburit en förbättring med 134 kronor per månad. På en pension på 20 000 kronor i månaden sänks skatten med ca 200 kronor.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får högre bostadstillägg
Bostadstillägget (BTP) för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs. Gränsen för den högsta bostadskostnaden höjs från 4 500 kronor till 5 000 kronor och andelen av bostadskostnaden som ersätts höjs från 91 till 93 procent. En person med en hyra på 5 000 kronor eller mer får nästa år ett bidrag på 4 650 kronor mot högsta bidraget som idag är 4 095 kronor d.v.s. en förbättring på 555 kronor per månad. Den som har en hyra på 4 500 kronor får en förbättring på 90 kronor i månaden.

Studiemedlen höjs
Studerande får 1 januari 2010 totalt sett cirka 350 kronor mer i studiemedel. 15 kronor högre bidrag per månad och möjlighet att ta högre studielån med 342 kronor per månad. Både bidrag och studielån baseras på prisbasbeloppet och skulle ha sänkts om inte regeringen ökat beloppen. En höjning av bidraget med 40 kronor och 390 kronor högre lån medför nu trots ändring av prisbasbeloppet att bidraget 1 januari 2010 blir 2 700 mot dagens på 2 685 kronor för en fyraveckors studieperiod. Lånedelen blir 5 477 mot dagens 5 135 kronor per fyraveckors period. (Man kan få studiemedel för maximalt 40 veckor per år.)

Kostnaden för de höjda studiemedlen ska betalas av dem som nu jobbar genom att CSN tar ut en högre årsavgift och högre påminnelseavgifter för dem som betalar på gamla studielån. Expeditionsavgiften höjs från 100 kronor till 120 kronor per år och påminnelseavgiften från 120 kronor till 200 kronor. Med anledning av lägre prisbasbelopp 2010 sänks även det s.k. fribeloppet som en studerande kan tjäna utan att bidrag och lån sänks. Idag kan en studerande tjäna upp till 107 000 kronor utan att påverkas negativt. 2010 blir det beloppet 106 000 kronor men 2011 höjs fribeloppet med ca 30 000 kronor per år till ca 136 400 kronor.

Lägre energiskatter
Sedan 1994 sker en automatisk indexuppräkning av skatterna på energiområdet. Varje år ändras energi- och koldioxidskatterna med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Då vi haft en negativ prisutveckling under året borde det bli en sänkning av energiskatterna 2010. Indexsänkningen medför att bensinskatten borde sänkas med 5 öre per liter inklusive mervärdesskatt. Men regeringen vill höja koldioxidskatten. Efter den höjningen bör bensinskatten sänkas med 2,5 öre per liter bensin. Elskatten bör också sänkas med 0,25 öre per kWh för oss i södra Sverige och 0,125 öre per kWh för personer som bor i Norrland.

Fordonsskatten på miljöbilar avskaffas de första fem åren
För att öka efterfrågan på miljöbilar har man beslutat att avskaffa fordonskatten på miljöbilar med bättre miljöegenskaper de första fem åren. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2010, men kommer att gälla retroaktivt för bilar som tagits i bruk från och med den 1 juli 2009.

Tips från familjeekonomen
Gå igenom ditt sparande. Fyll på buffertsparandet inför framtiden.
Amortera och spara så att du klarar kommande räntehöjningar på lånen. Har du begärt skattejämkning kan det vara en bra idé att ändra den så att du inte får restskatt.
Betala avgiften till a-kassan så att du har ett skydd om du blir arbetslös
Begär jämkning av skatten om du har köpt hustjänster 8 december 2008 – 30 juni 2009
Kolla vilka val du har gjort för dina premiepensions- och tjänstepensionspengar
Anmäl ev. sambo som förmånstagare i ev. tjänstegrupplivförsäkring om du vill ha det så
Spara på energin, se tips på www.konsumentverket.se
Kompetensutveckla dig så att du blir attraktiv på arbetsmarknaden
Njut av livet! Gör allt du kan för att hålla dig frisk, motionera och ät frukt och grönt

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank