För att du ska få ett bra svar så behövs det mer information om din situation. Bland annat hur du har fördelat ditt nuvarande sparande. Jag råder dig därför att gå till en rådgivare som kan ta hänsyn till hela din ekonomiska situation.

Men för ett sparande som kan låsas under fem år kan en aktieindexobligation vara ett alternativ. För den rörliga delen kan en mix av olika fonder och sparkonto vara bra beroende på hur lång tid som sparkapitalet ska stå. Sätt helst inte in hela kapitalet på en gång i fonder utan fördela gärna beloppet och sätt in det i omgångar för att öka riskspridningen eftersom du då får olika ingångskurser.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar