Valrörelsen är nu igång på allvar och valmanifesten har nu presenterats från både alliansen och de rödgröna. Pensionärerna och studenter är grupper som båda sidor vill gynna. Men det finns även skillnader hur de båda sidorna vill förändra ekonomin för olika privatpersoner.

De rödgrönas valmanifest
En stor del av valmanifestet pyste ut redan innan det presenterades och många förslag genomförs under mandatperioden under förutsättning att ekonomin tillåter och de är därför inte säkert att alla förslag förverkligas. Förslagen kan också införas under fler steg under mandatperioden. Något förvånande var att de inte kom med något besked om delning av föräldraförsäkringen vilket alla är ense om, men de har inte kunnat enas om ett gemensamt förslag hur det ska se ut.

Plus
På plussidan finns sänkningen av maxtaxan för dagis för småbarnsföräldrar. Studenterna får 600 kronor mer per månad i högre studiemedel och skatten sänks för pensionärer. De ensamstående med barn får 100 kronor i högre underhållsbidrag och bostadsbidraget höjs. Avdragsrätten för avgiften till a-kassan införs och taket i ersättningen för arbetslösa höjs. Räntan som betalas för ett uppskov av vinst från en tidigare bostadsaffär ska successivt tas bort.

Minus
Fastighetsskatten höjs för villor med högre taxeringsvärde än 4,5 miljoner och skatten på vinst av en bostadsförsäljning höjs från 22 till 23 procent. Bensinskatten höjs och personer med arbetsinkomster över 40 000 kronor får höjd inkomstskatt. Förmögenhetsskatten återinförs men det är inte klart hur den ska utformas. Rut- avdraget avskaffas men rot- avdrag ska finnas kvar.

Alliansens valmanifest
Deras manifest presenterades först och de gav också besked om att en del förslag är beroende av att ekonomin tillåter. De ska även titta närmare på ekonomin för ensamstående med barn och jag skulle gärna se att underhållstödet höjs och att det kopplas till någon form av indexuppräkning.

Plus
De lovar ytterligare sänkning av skatten för pensionärer och de vill även understryka att pensionärerna tidigare har fått lägre skatt men inte lika mycket som arbetstagare. Studenter kommer att få högre studiemedel med 500 kronor per månad och de ensamstående med barn får höjt bostadsbidrag. Inkomstskatten sänks i ett femte steg av jobbskatteavdraget och genom att gränsen höjs för när statlig inkomstskatt ska betalas. Rot- och Rut- avdrag behålls.

Minus
De har inga större förändringar till det sämre från deras nuvarande politik i sitt valmanifest.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar