Hej, Du kan få skuldsanering om:

  • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år

  • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

  • Du är folkbokförd i Sverige.

  • Du får inte ha pågående näringsförbud.


    Dessutom tar man hänsyn till detta vid ansökan:
  • Merparterna av dina skulder ska vara minst tre till fyra år gamla.

  • Det har betydelse för bedömningen hur och varför dina skulder uppkommit, t.ex. genom konsumtion, lån till bostad, lån för tidigare näringsverksamhet, borgensåtagande, skadestånd och skatteskulder.

  • Du ska ha gjort allt du kan för att försöka betala dina skulder.


Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden, där finns även mer information. Antingen kan du gå in på deras hemsida http://www.kronofogden.se eller ringer deras kundtjänst 0771-737300

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar