Jag träffade nyligen en kvinna som var lite bekymrad över hur hon skulle klara sig om hon och hennes man skulle gå skilda vägar. Idag sköter mannen deras ekonomi och är inte intresserad av att dela med sig av ansvaret. Hon undrade hur hon ska gå till väga för att lära sig mer om privatekonomi i stort och hur hon ska börja. Jag tror inte att hon är ensam om att vara i denna situation och tycker det är viktigt att båda i hushållet känner till helheten i hushållets ekonomi och att båda är med och fattar olika beslut.

Privatekonomin innehåller fler bitar och de fyra grundpelarna är sparande, lån, försäkringar och familjerätt. De behöver ses över då och då och vissa delar behöver stärkas mer under vissa perioder av livet, beroende på hur livssituationen ser ut. Att dela upp privatekonomin och lära sig stegvis om de olika områdena underlättar arbetet med att få kontroll på helheten.

Sparande
Sätt upp olika mål med ditt sparande, både på lång och på kort sikt och dela upp sparandet efter målen. De ekonomiska målen på kortare sikt kan exempelvis vara för semestern, bostaden, bilen och julen. Målen på lite längre sikt kan vara en jordenruntresa, ett fritidshus, större bostad eller nyare bil. Sedan kommer sparande till pensionen som en särskild post som är nödvändig för de flesta. Se även över placeringarna för tjänstepensionen och premiepensionen. Vilka sparformer som är bäst lämpade för de olika målen kräver svar på minst tre frågor: Hur lång tid ska pengarna sparas, vilken risk känns bekväm och hur aktiv kan/vill jag vara.

Försäkringar
Förutom att ha bra försäkringar på egendomen är det viktigt med bra försäkringar på familjemedlemmarna. En sjuk och olycksfalls- försäkring för de vuxna och barnförsäkring för de små är en grundtrygghet. En barnförsäkring räcker oftast till 25 års ålder och är ett stort skydd för barnen även när de har flyttat hemifrån. Fundera på om det behövs ett efterlevandeskydd eller livförsäkring som utbetalas om någon av de vuxna skulle avlida. Kontrollera också att rätt förmånstagare är inskrivna på försäkringarna, även de ni har via arbetet.

Lån
Bunden eller rörlig boränta är en vanlig fråga. Och det viktigaste är att utgå från sin egen ekonomi. Är bolånet relativt litet i förhållande till marknadsvärdet och hushållsekonomin känns stabil med stora marginaler, kan en större del av bolånet vara till rörlig ränta. Men finns oro över hur hög räntekostnaden kommer att bli framöver, är det idé att binda en större del av lånet. Det ger en trygghet att veta hur höga räntekostnaderna kommer att vara under bindningstiden.

Familjerätt
Ta ställning till om ett testamente behöver skrivas, det är framförallt viktigt för sambor som vill ärva varandra. Äktenskapsförord är en annan handling som kan vara aktuell för gifta par. Ett av skälen till det är om den ena parten, oftast kvinnan, arbetar i hemmet under längre tid och därmed kompenseras i form av ett extra sparande. Genom att skriva ett äktenskapsförord går det att göra sparandet till enskild egendom och därmed undanta hälftendelning vid en eventuell skilsmässa. För familjen som har barn som inte är gemensamma, är det viktigt att känna till vad det innebär vid dödsfall och ta ställning till om några åtgärder behöver vidtas.

Det finns hjälp att få
Vill du få hjälp med vad som är bäst i din situation, ta hjälp av rådgivare som kan vara vägledande i hur du kan göra.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar