Om jag förstår din fråga rätt så har du lån på 130 000 kronor och att du har kapital som gott och väl täcker lånet. Rent allmänt tycker jag att du kan betala av lånet. Det är skönt att slippa bekymra sig om räntor och även få lite lägre utgifter. Men rent ekonomiskt kan det vara bra att ta hänsyn till några olika faktorer. Sparande kan växa bättre med ränta på ränta på lång sikt samtidigt som lånet urholkas med inflationen. Du kan å andra sidan bygga upp ditt sparbelopp igen, om du behöver, med det utrymme som lånekostnaden och amorteringen inneburit. Går sparandet bra blir förstås hävstångseffekten mindre.

Andra faktorer att ta hänsyn till är din planering över livscykeln och din ålder idag. Är det bättre att ha pengarna i handen efter 65 år än att vara skuldfri? Lån kanske inte är så lätt att få då och ett hus behöver repareras och underhållas. Så pengar kommer att behövas om du bor kvar som pensionär en dag. Men vilket du väljer att göra beror på helheten i din ekonomi och vad du planerar.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank