Inom inkomstslaget kapital är vinster och förluster kvittningsbara innan man får fram slutsiffran som beskattas. Men förluster är avdragsgilla, kvittningsbara, i olika hög grad. Du kan inte kvitta 100 procent av lägenhetsförlusten mot kapitalvinst på aktier. Förlusten ska räknas ned till 50 procent.

Säg att din förlust är 100 000 kr och du har en aktievinst på 50 000 kr. Då tar du upp förlusten till 50 000 kr och aktievinsten till 50 000 kr och skatten inom kapital blir noll kr. Skulle förlusten i stället vara 200 000 kr blir ditt underskott i kapital 50 000 kr och skattereduktionen 15 000 kr. Skattesatsen är 30 %. Det vill ju också till att du betalar så pass mycket skatt att det motsvarar skatteminskningen.

Se upp med HUS-avdraget så att du inte har för stora avdrag totalt sett jämfört med din skatt. Och se upp med underskott i kapital större än 100 000 kr då överskjutande belopp endast ger 21 procents skattereduktion.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank