Året efter det att du fyllt 65 år får du ett större jobbskatteavdrag än du fått tidigare. Jag utgår från att det gäller för dig nästa år. Det gäller oavsett om du är anställd eller har inkomst från näringsverksamhet. Om du nu har ett aktiebolag skulle det kunna vara fördelaktigt att ta in intäkterna där just i år så att du har möjlighet att skjuta på löneuttag till senare år och därigenom få lägre skatt.

Men det finns annat som du måste ta hänsyn till. Om du fortsätter att jobba för din nuvarande arbetsgivare på samma sätt som tidigare bedömer Skatteverket det som om du skulle vara anställd. Förändrar du situationen, kanske jobbar mindre och friare, t.ex. så att du kan ta uppdrag även åt andra, och därmed inte lyda under samma regler som anställda så skulle det vara möjligt att fortsätta i eget företag.

Men som sagt, det är bara en fördel för inkomsterna resten av året, så att fortsätta vara anställd är nog det vettigaste alternativet.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank