Hej Marcus,
Det stämmer att du inte kan teckna en bilförsäkring som innehåller trafik och vagnskada. Premien mellan de olika delarna kan variera mycket beroende på modell på bilen. Bilförsäkringen är standardiserad produkt och att skydden i vissa avseenden kompletterar varandra. Exempelvis kompletterar räddning, som ingår i delkasko, vagnskadeförsäkringen, eftersom bilen i en del fall i samband med vagnskada behöver bärgas till verkstad. Reglerna kring hur bilförsäkring erbjuds och paketeras syftar till att passa och uppfylla merparten av kundernas behov och önskemål. Om efterfrågan eller behoven förändras kan det kanske bli förändringar i framtiden.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar