Hej!
Olika tids- dygns- och säsongstariffer på elnätskostnaden var vanligare för några år sedan. Elnätskostnaden var till exempel lägre nattetid och under sommarmånaderna. De hushåll som hade avtal om dessa tariffer hade en särskild mätare som registrerade elförbrukningen under olika tider på dygnet. Idag är det inte alla bolag som tecknar nya avtal om tidstariffer för hushåll. Hos en del elnätsbolag kan man ha kvar olika dygns- och tidstariffer på elnätskostnaden om man har ett avtal och en mätare sedan tidigare. Hos några få nätbolag kan man nyteckna avtal om tidstariffer.

Enligt uppgift från Konsumenternas Elrådgivningsbyrå erbjuder troligen inget elbolag tidstariffer på elavtalet, det vill säga på den el du förbrukar.

Däremot har Energimarknadsinspektionen lagt ett förslag på att införa timmätning för hushåll som förbrukar mer än 8 000 kWh per år. Syftet är bland annat att jämna ut efterfrågan på el under dygnet. Om förslaget genomförs kan det i sin tur leda till att elbolagen i större utsträckning erbjuder olika tidstariffer.

Vill du veta mer kan du söka på ordet ”timmätning” på Energimarknadsinspektionens hemsida, kontakta Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller energirådgivaren i din hemkommun.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank