Hej Ewy, Det bästa du kan börja med är att sätta upp alla dina månadsutgifter på ett papper. Vissa utgifter kommer varannan eller var tredje månad så titta bakåt så du får ett genomsnitt per månad. När du fått ner alla utgifter ska du gå igenom varje post för att bedöma vilka kostnader du helt kan ta bort och vilka du kan skära ner. Maten är ofta en stor post som går att minska genom att handla mer strukturerat och tänka igenom vilka varor som är billigare beroende på säsong. Glöm inte att småutgifter blir mycket pengar totalt sätt. Om du gör av med 50 kronor per dag i onödiga utgifter blir det 1 500 kronor per månad. Vilket är 18 000 kronor per år.

Se även över olika avtal som du har för exempelvis telefon, dator, TV, försäkringar och el. Titta och jämför här på Compricer vilka villkor som passar dig bäst och byt leverantör om det finns bättre alternativ. Har du olika tidnings- eller bok abonnemang kanske du kan dra ner på något.

Du kan också se efter om du har saker i källare och på vind som går att sälja. Då får du in lite extra pengar. Lycka till!

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar