Att ha kontroll över utgifterna är en förutsättning för en bra ekonomi. Man brukar skilja på fasta och rörliga utgifter. Fasta utgifter är räkningar på lån, försäkringar, hyra mm. Rörliga utgifter är t.ex. mat, kläder och bensin.
De fasta utgifterna är ofta ojämnt fördelade över året. För att inte belasta enskilda månader med omöjligt stora utgifter bör du sätta av pengar i förväg. Till exempel kan du lägga ihop de fasta utgifter du har under ett år och dela summan med tolv. Det belopp du kommer fram till sätter du undan på ett särskilt konto varje månad. Då vet du att du alltid har pengar till dina räkningar. Sätt gärna av en större engångssumma i början som buffert om du har möjlighet. Det som är kvar på ditt andra vanliga konto kan du disponera för rörliga utgifter och sparande.
De rörliga utgifterna har du lättast att dra ner på snabbt. För att få koll på hur mycket som går åt till vad och vad du skulle kunna dra ner på behöver du veta hur dina utgifter ser ut. Till exempel kan du antingen föra kassabok under en period eller spara kassakvitton på hög och summera månadsvis. Lycka till!

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank