Hej!
Bolåneskydd är en försäkring. Försäkringsvillkoren kan se lite olika ut men oftast går försäkringen in och betalar delar av lånet vid dödsfall. Vid sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet står försäkringen för lånets månadsbetalningar under en viss tid. Jag tycker att ni ska kontakta Swedbank och be dem förklara i detalj hur ert låneskydd fungerar och om ni kommer att få betala någon premie framöver.

Det är väldigt bra att ha den här typen av skydd. Det skapar ekonomisk trygghet vid oförutsedda livshändelser. Livförsäkringar, inkomstförsäkringar och sjukförsäkringar kan ge liknande skydd.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank