Grunden i bilförsäkringen är trafikförsäkring och den måste alla ha enligt lag. Den skyddar dig, andra personer och annan egendom ifall du orsakar en bilolycka. Men du får ingen ersättning för din bil om den blir skadad eller stulen. Du kan därför bygga på med halvförsäkring för stöld, inbrott och räddning. En helförsäkring täcker sedan de skador som du förorsakar din egen bil exempelvis om du kör ner i diket. Men du har rätt i att ju äldre bilen är desto lägre försäkring brukar man teckna. Ring gärna försäkringsbolaget och prata med dem om vilken försäkring som kan vara mest lämplig för dig och din bil.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar

***

Mer om trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring och bilförsäkring.