Hej Erik, Det finns ingen gemensam databas för alla försäkringsbolag utan varje bolag sätter sina egna premier. Det ligger mycket arbete bakom för att få fram en premie som både ska vara konkurrenskraftig men också kunna bära framtida skadekostnader. Där gör bolagen olika bedömningar utifrån egen statistik och vad man tror om framtiden. Därför blir det också skillnader i premierna mellan bolagen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar