Det här är verkligen en högaktuell fråga eftersom det först från och med 1 oktober går att teckna avtal om timmätning av el. Timmätning innebär att du som kund ska kunna se vilken tid på dygnet du förbrukar mest el, få olika elpris vid olika tider på dygnet, kunna styra användandet till tider då elpriset är lågt och därigenom förhoppningsvis kunna minska dina elkostnader.

Man hoppas också att timmätning ska sprida svenskarnas användning över dygnet och att svenskarnas totala elanvändning minskar, vilket kan leda till lägre elpriser.

Vad jag vet kommer alla elhandelsbolag att erbjuda timmätning men när jag ringde runt till några elhandelsbolag verkade de fortfarande vara lite ”yrvakna”. De kunde faktiskt inte ge så mycket information om timmätning. Jag skulle tro att det kommer mer information inom kort.

Vill du ansluta dig till timmätning behöver du teckna ett nytt avtal och ha en elmätare som klarar timavläsning. Många elmätare klarar redan detta och skulle du ha en äldre elmätare står elnätsföretaget för bytet. Jag bifogar länkar till två artiklar i Dagens Nyheter, en om hur avtalet om timmätning fungerar och en om vilka besparingar man kan göra.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank