Jag tycker att du i första hand ska ringa och prata med ditt försäkringsbolag så att de får höra vad som har hänt. Men det kan vara så att du måste betala kostnad för hyrbil och självrisk till försäkringsbolaget där du har garantin. Du måste nämligen betala en viss kostnad för hyrbilen även om du skulle ha helförsäkring i ditt försäkringsbolag. Men ring försäkringsbolaget för att reda ut detta.

Generellt gäller annars om en skada berör fler försäkringar som du har i samma bolag, betalar du endast en självrisk.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar