Det beror på vilket försäkringsbelopp du väljer, det vanligaste är att du väljer mellan 10 upp till 50 prisbasbelopp och 10 prisbasbelopp motsvarar 445 000 kronor i år. Priset räknas utifrån valt prisbasbelopp men räkna med att det kostar runt 100 kronor per månad per barn. Viktigt att barnen får en barnförsäkring som gäller både för olycksfall och för sjukdom.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar