Om jag var du skulle jag börja med att läsa allt som står på Konsumentverkets hemsida under rubriken Skulder. Läs särskilt avsnitten om skuldsanering och alternativa lösningar till skuldsanering. De allra flesta brukar hitta en lösning på sin skuldsituation genom att kontakta fordringsägarna och förhandla fram avbetalningsplaner. Här kan du få god hjälp av en budget- och skuldrådgivare som finns i alla kommuner. Adresser till dem finns också på Konsumentverkets hemsida. Lyckas du inte förhandla fram en fungerande avbetalningsplan kan du ansöka om skuldsanering, antingen på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare. Ansöker du på egen hand kan du ladda ner ansökningsblanketter och få mer information om skuldsanering på Kronofogdens hemsida. Ring Kronofogden om du är osäker eller har mer frågor om skuldsanering. De hjälper dig gärna.


Bästa hälsningar Bodil Hallin, Familjeekonom Ikano Bank