Inkomstpensionen är ett så kallat fördelningssystem, vilket innebär att de avgifter som betalas in till systemet används till att finansiera pensionerna till nuvarande pensionärer. De avgifter som betalas till din framtida inkomstpension bokförs dock på dig, och utgör din pensionsbehållning. Du tillgodoräknas en årlig ränta som motsvarar den allmänna löne- och prisutvecklingen.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension