Runt 8 500 kronor per månad om alla äter alla måltider hemma utom lunch. Då har jag räknat på en kvinna och en man och två flickor och två pojkar. Det finns tabeller på konsumentverkets hemsida över olika kostnader för hushållen, du kan gå in där om du vill veta mer om snittutgifter för hushåll.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar