Hej!

Du är inte skyldig att påminna hantverkaren. Däremot har hantverkaren tre år på sig att skicka fakturan om du har beställt jobbet som privatperson. Efter tre år förlorar hantverkaren sin rätt att få betalt, hans fordran blir preskriberad. Om du betalar en del av fakturan eller kontaktar hantverkaren och ber om en avbetalningsplan startar en ny treårig preskriptionstid. Är det viktigt för dig att betala fakturan och göra rotavdrag i år kan du kontakta hantverkaren och påminna om fakturan, annars kan du lugnt avvakta. Här kan du läsa mer om vad preskription innebär.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank