Jag tar hjälp av Statistiska centralbyråns prisomräknare och får fram att 95 000 kronor 1972 motsvarar ungefär 630 000 kronor i dag, en förändring på hela 563 procent.

1972 lanserades för övrigt GB:s storsäljare Piggelin och kostade då endast 50 öre. Hade glasspriset följt konsumentprisindex skulle en Piggelin kosta 3,30 kronor i dag. I själva verket kostar den 7 kronor, vilket innebär en prisökningen på 1300 procent sedan 1972.

Lite mer kuriosa: Vill man gå tillbaka ända till medeltiden finns sajten Portalen för historisk statistik. Världens största mynt, ett 10 dalers silvermynt från 1644, väger nästan 20 kilo och kunde på den tiden räcka till en halv ko men dagens penningvärde är faktiskt bara 2 427 kronor. Själva myntet är förstås ovärderligt och finns på Ekonomiska museet i Stockholm.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank