Hej!

Det är jättesvårt för mig att spekulera kring detta, men han kan ha överfört sin premiepension på dig. För att få klarhet i det kan du kontakta premiepensionsmyndigheten.

Han kan också ha haft ett efterlevande skydd som gjorde att hans utbetalningar blev lägre till förmån för att du skulle bli förmånstagare av hans återstående utbetalningar vid hans bortgång.

Hoppas att detta klargjorde något eller att du får ett tydligare svar om du kontaktar premiepensionsmyndigheten.


Vänliga hälsningar

Katarina