Låt mig börja med en motfråga: I vilken takt har du tänkt använda pengarna? Det styr nämligen hur du ska tänka när du placerar dem. Jag föreslår att du gör en ”utbetalningsplan” där du skriver ner hur mycket du kommer att använda inom 1-3 år, 3-7 år och senare än inom 7 år. På så sätt får du fram tre olika portföljer; en kort, en medellång och en lång. Eftersom du har låg pension antar jag att du är ganska angelägen om att dina sparade pengar inte ska minska i värde. Så här kommer ett förslag på en relativt försiktig placeringsstrategi:

Korta portföljen: obundet sparkonto i första hand, räntebärande fonder i andra hand.
Medellånga portföljen: 70 % sparkonto eller räntebärande fonder, 30 % aktiefonder eller aktier.
Långa portföljen: 40 % sparkonto eller räntebärande fonder, 60 % aktiefonder eller aktier.

Vill du ta högre eller mindre risk kan du justera fördelningen mellan aktier och räntor uppåt eller nedåt. Det viktiga är att du bestämmer dig för en strategi, placerar enligt den, följer upp åtminstone två gånger om året och fördelar om pengarna så att du alltid har rätt belopp i de olika portföljerna och rätt fördelning inom varje portfölj.

För aktiefonderna: satsa på en mix av breda globala och svenska fonder med låg avgift (under 0,5 %) och placera dem i två olika Investeringssparkonton (den medellånga respektive långa portföljen). Ta gärna Fondkollen till hjälp för att välja fonder. Räntorna på sparkonton är låga just nu men det går att få upp till 1,75 % på ett obundet sparkonto med insättningsgaranti. Räntesatser kan du jämföra antingen här på Compricer eller på Konsumenternas Bankbyrå

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank