Sedan 2012 kan samtliga elkunder i Sverige begära att bli debiterade per timma. Elnätsbolaget har då skyldighet att installera ny mätutrustning om din nuvarande elmätare inte klarar av att mäta och rapportera in timvärden. Det är alltså ännu inte obligatoriskt för elbolagen utan skall ske på kundens begäran. Om det lönar sig att bli debiterad per timma eller baserat på månadens genomsnitt är väldigt individuellt. Generellt kan man säga att om man förbrukar sin el på ett liknande sätt som ett genomsnittligt svenskt hushåll, dvs en topp på morgonen vid frukost, lägre förbrukning under dagen och ökande förbrukning vid middag och och kväll så kommer man oftast förlora på att byta till ett timprisavtal. Den stora vinningen med timpriser är i framtiden när våra hus blir ”smartare” och vi kan ställa in så att apparaterna i hemmet automatiskt går på när elpriset är lågt. Av dom studier på området som jag tagit del av så indikerar de allra flesta att den ekonomiska besparingspotentialen med timdebitering är mycket liten.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ