Din tjänstepension hos Skandia läggs i "fribrev" när det inte längre kommer in någon premie. Det är inget du behöver ansöka om, utan sker automatiskt.

Svaret på frågan är att du inte kan återköpa tjänstepension och lägga in den i ett privat ISK-sparande eller kapitalförsäkring.

Tjänstepension kan inte flyttas till ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring eftersom den har en annan skatteklass. Detta beror på att tjänstepension betalats in av företaget, som i sin tur fått avdragsrätt för premien. Ett ISK-konto eller en privatägd kapitalförsäkring betalas av dig själv med redan skattade pengar.

Hälsningar

Katarina Wiberg