Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan under 2015 ha en inkomst på 469 600 kronor respektive 648 000 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag. I vårpropositionen finns inget förslag på ändring i grundavdraget, men regeringens tidigare förslag om att ändra detta kan återkomma i förslaget till höstbudget. Det återstår fortfarande att se.

Hälsningar

Katarina Wiberg