Hej Nina,

Två saker tycker jag är relativt solklara:

1) Betala av hela uppskovet och reavinstskatten på huset (200 + 1400 kkr).
Kostnaden för uppskov motsvarar en vanlig avdragsgill ränta på 3,25 procent, därför är det i dag bättre att ha ett bolån eller ta av pengar på ett sparkonto än att betala uppskovsräntan.

2) Pengar ni ska använda inom ett år mår bäst på ett sparkonto med insättningsgaranti. Det går att få 0,9 procent just nu. Inte mycket, men sparandet är helt säkert och håller i alla fall inflationen stången.


Vad gäller fördelning av lån, sparande och amortering samt val av placeringsalternativ finns däremot inga givna svar. Jag föreslår att ni tänker i olika scenarier och balanserar dessa mot er riskbenägenhet och ert intresse av att jobba med placeringar. Boka sedan tid med åtminstone tre olika banker, hör hur de resonerar och låt dem föreslå olika placeringsalternativ.

Här är några alternativ att ha som utgångspunkt när ni funderar vidare:

A. Ett helt defensivt och skuldfritt upplägg

Innebär att ni i största möjliga utsträckning slutbetalar lån, betalar investeringar kontant och endast behåller en kontantbuffert på låt säga 50 kkr. Det skulle ge er ett bolån på ca 250 kkr (7300-1300-1600-500-2500-200-1400-50) och stora bundna tillgångar i form av övervärde i bostaden + sommarstugan. Med ett sådant upplägg slipper ni amorteringar och oro för ränteuppgång, amorteringskrav och slopade ränteavdrag. Men avkastningen på era pengar blir låg eftersom ni missar den möjlighet till värdestegring som exempelvis aktiefonder och aktier kan ge. Ett exempel: 3 procents högre avkastning på 1 miljon kronor under 20 år blir ca 820 000 kronor.

B. Ett balanserat upplägg med 50 procents belåning av bostäderna

Innebär att ni betalar uppskov, reavinstskatt samt renovering kontant och därefter belånar både bostad och sommarstuga till 50 procent. Innebär att ni får en relativt låg belåningsgrad och att ni inte behöver amortera om ni inte vill. Dessutom får ni ett betydande kapital att placera med möjlighet till god avkastning. Skulle exempelvis boräntor stiga eller ränteavdrag slopas kan ni välja att extraamortera rörliga bolån.

C. Ett mer offensivt upplägg med 70 procents belåning av bostäderna

Innebär viss amortering men ännu mer kapital att placera. Upplägget kan passa om ni är riskbenägna och intresserade av placeringar och dessutom är beredda att investera tid för att följa hur placeringarna utvecklas.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin