Ecobananer i all ära, hur du väljer att spara är riktig makt

Aldrig förr har kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet varit så stark. Politiska vindar gynnar de bolag som ser och omfamnar globala utmaningar och anpassar sina verksamheter därefter. Att integrera hållbarhet i affärsstrategin har för många blivit lika självklart som att tänka långsiktigt. Och du har också makt att påverka. Hur du väljer att placera dina pengar är nämligen helt avgörande för världen och plånboken.

"Vad är egentligen hållbar utveckling?" är en väldigt vanlig fråga vi får, så vi börjar där. Den mest spridda definitionen står den norska politikern Gro Harlem Brundtland för: "Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina". Hotellmagnaten Petter Stordalen uttrycker det lite enklare: ”There is no business on a dead planet”.

Resursbruk i fokus

Men vad är då hållbart sparande och hur kan mitt sparkapital göra skillnad? Jo precis på samma sätt som du gör aktiva medvetna val i din vardag. Hållbart sparande handlar om att spara i framtidsinriktade företag med sunda värderingar, som förstår och integrerar hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Bolag som ställer om för att hantera hållbarhetsutmaningar som exempelvis energieffektivitet, resursknapphet och vattenbrist har betydande effekter på rent företagsekonomiska faktorer och bolagens framtida vinst.

Inför klimatmötet i Paris i december är det fullt fokus på CO2. Vatten är nästa springande punkt. Det räcker att se på Kalifornien och sydvästra USA där bolag i till exempel livsmedels- och energisektorn tvingas bygga pipelines till andra delstater för att säkra vattentillförsel för att grundvattnet är borta. Vi tar vatten så för givet, men det är ingen självklarhet längre. Och kostnaderna för att hantera vatten är något som många företag kommer att brottas med.

Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett krasst ekonomiskt perspektiv men också för att vi inte ska äventyra vår egen framtid. Det är inte konstigare än så och det är inte svårare än så.

"Perfect is the enemy of good."

Men visst finns det utmaningar. Tyngdpunkten i världsekonomin har flyttats till tillväxtländer där en globalt ökande medelklass, gradvis anpassar sin konsumtion till industriländernas, vilket sätter allvarlig press på miljö och tillgång till resurser. Fler vill ha mer. Befolkningstillväxt i kombination med resursbrist kräver radikala teknologiska innovationer, förändrade levnadsvanor och produktionsformer. Det skapar affärsmöjligheter för resurseffektiva bolag som kan göra mer till fler för mindre resurser. Och inte minst affärsmöjligheter för bolag som tänker om helt och gör på ett radikalt annat sätt.

Ambitionen ska alltid vara perfekt, men det får vara ett hinder för att ta bra steg i rätt räkning nu. Många bolag är på en resa och har ett krävande omställningsarbete framför sig. Det måste vi vara ödmjuka inför. Vi måste fokusera framåt och se hur bolagen tar sig an en modern hållbar ekonomi. Vi måste hjälpas åt.

Du kan påverka

Näringslivet har oerhört viktig roll för att i praktiken driva på en global hållbar utveckling, och bidra till att realisera de utvecklingsmål som världens ledare enades om i New York i september. Men det har du också. Dina val i vardagen och hur du placerar dina pengar kan sätta värden på en ny kurs.

Hållbarhet är inte längre bara en värdering med emotionella förtecken, utan något som skapar - eller hotar - reella ekonomiska värden. Framåtblickande företag har hållbarhet som ledstjärna. Ha det du med!