Hej, 2-3 år är en tidshorisont mitt emellan räntor och börs. Det är för kort tid för att aktiefonder ska vara ett bra val. De svänger för mycket för den korta tidshorisonten. Tidigare brukade räntefonder vara ett bra val för denna sparhorisont, men idag har vi ju ingen ränta att tala om. Det gör att majoriteten av räntefonder faller bort. Den räntefond som lyckats bra trots låga räntor är Spiltan räntefond Sverige. Den kostar också bara billiga 0,1% i avgift, vilket är det mesta vi borde betala för en räntefond.

Det enklaste valet är annars sparkonto med insättningsgaranti. Det ger inte mycket alls men du riskerar inte heller någonting. Vad gäller sparkonto med inlåsning är jag skeptisk. Den extra ränta som det ger är ofta marginell och försvinner helt om du väljer att bryta i förtid. /Johanna Kull