Hej!

Det är en intressant fråga du ställer. Min grundinställning är att du inte ska låna om du inte absolut behöver. De stora kostnadsposterna exempelvis ett boende eller en bil kan det dock bli aktuellt med lån till om du inte har kontanterna. När det gäller billån så tycker jag att det är bra att betala mer kontant än de 20 procent du måste lägga in, om du köper via handlare eller finansierar bilköpet via bank. Du vill inte hamna i en situation där du har mer lån på bilen än bilen är värd den dagen du tänker sälja. Mitt tips till dig blir därför att betala exempelvis 2/3 av bilens värde kontant och låna sista tredjedelen. Med detta upplägg kan du fortfarande få avkastning på en del av kapitalet medan du minskat låneandelen på bilen.

Kör försiktigt!

Magnus Hjelmér