Både bensin och diesel kommer säkerligen ta längre tid än man tror att fasa ut helt och hållet (särskilt om man tittar ur ett globalt perspektiv). Det mesta pekar på att elbilarna kommer få en dominerande roll i framtiden men de har svagheter såsom dyra batterier samt att det krävs en mycket omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen. Utöver elbilarna finns det också andra intressanta alternativ såsom bränslecellsbilar drivna med vätgas men där går utvecklingen ännu så länge inte lika snabbt. Att svara på din fråga om alla bilar i framtiden kommer drivas av el överlåter jag till någon annan ”expert”.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB