Största skillnaden blir inkomstskatten som blir lägre för arbetande och pensionärer. För arbetade höjs jobbskatteavdraget och för pensionärer höjs det förhöjda grundavdraget. Dessutom höjs brytpunkten för statlig skatt, vilket innebär att färre kommer att betala den statliga skatten.

Andra förändringar är:
• Tredubblat RUT-avdrag,
• Skattereduktionen för fackföreningensavgifter försvinner helt,
• Momsen höjs på småreparationer och på guidade turer till 25 procent
• Anslag som använts till gratis kollektivtrafik för unga under sommarloven, avgiftsfria aktiviteter under skolloven och simskola tas bort
• Elfordonspremien som gav upp till 10 000 kr vid köp av tex elcykel tas bort
• Gratis entré till statliga muséer kommer bara gälla unga upp till nitton år.
• Solinvesteringsstödet halveras från 30 till 15%. Dessutom halveras anslagen som kan sökas.
• Flygskatten tas bort
• Drivmedelskatten kommer inte indexeras upp i samma omfattning som tidigare. Istället för Konsumentprisindex (KPI) +2% kommer den automatiska höjningen endast bli i takt med KPI.