De flesta barn beviljas en barnförsäkring. Om det är så att barnet har haft symtom innan man ansöker om en försäkring kan det bli avslag eller erbjudande om en begränsad försäkring. Detta eftersom försäkringsbolaget anser att barnet tillhör en grupp som utgör en högre risk. Medfödda sjukdomar kan visa symtom vid olika åldrar. Av denna orsak är det viktigt att man tecknar försäkring direkt när barnet föds och helst också har en försäkring innan barnet föds, en så kallad gravidförsäkring.