Hej! Det betyder att om någon av gränserna har passerats gäller inte försäkringen längre. Det är maskinskademomentet som gäller i detta fall, och det gäller även om fordonet är halvförsäkrat, d v s man behöver inte ha en helförsäkring för att maskinskadeförsäkringen ska gälla.