Hej! Om du har sålt en fastighet med förlust får du dra av halva beloppet. Därefter får du en skattereduktion på 30 procent av det avdragsgilla beloppet upp till 100 000 kr och därutöver med 21 procent. Om du tidigare har sålt en bostad med vinst och då gjort uppskov med skattebetalningen kan du nu kvitta denna mot din förlust.