Hej!

Ja, vid trafikskador är självrisken 1 000 kronor för privatpersoner och 3 500 kronor för företagsägda bilar. Är föraren yngre än 24 år har trafikförsäkringen en extra självrisk på 1 000 kronor. Den extra självrisken tas inte ut om du är ägare till fordonet eller vid en djurkollision. I vissa fall förekommer även en brottssjälvrisk, till exempel vid olovlig körning. Vid varje skada gäller försäkringen med den självrisk som anges under respektive typ av försäkringsskydd (exempelvis brand). Kom ihåg att alltid följa aktsamhetskraven. Gör du inte det kan du få en högre självrisk eller en lägre ersättning. /Emma