Det beror lite på vilken slags rådgivning du behöver. En budget och skuldrådgivare kan hjälpa dig att gå igenom ekonomin, förklara och hänvisa dig till olika oberoende rådgivningsbyråer (Konsumenternas.se) som specialiserar sig på bank och försäkring osv. De kan däremot inte hjälpa dig med att se över din investeringsstrategi, rekommendera fonder eller försäkringsprodukter. Budget och skuldrådgivare är en gratis tjänst som finns i alla kommuner och en bra start för att få koll på din ekonomi.

Vill du ha en part som kan svara på dina investeringsfrågor ska du vända dig till ett bolag som ger oberoende investeringsrådgivning, dvs de får inte behålla ersättningar från en tredje part. Det är fortfarande tillåtet att ta emot provisioner, både vid oberoende rådgivning och portföljförvaltning. Men denna ersättning ska till fullo överföras till kunderna. Om ett bolag vill ha betalt för sin oberoende rådgivning måste det ta ut avgifter direkt från kunden. Definitionen oberoende investeringsrådgivning har fått en tydligare innebörd genom Mifid 2, som de nya regler för värdepappersbolag som trädde i kraft i januari 2018 kallas. De nya reglerna preciserar vad som krävs för att ett bolag ska anses bedriva oberoende investeringsrådgivning. Andelen rådgivare som kan räknas dit är fortfarande liten enligt Finansinspektionens kartläggning från 2019. Endast åtta av de 74 bolag som ingick i kartläggningen uppger att de klassificerar hela eller delar av sin verksamhet som oberoende. Därför är det viktigt att det är just det kriteriet du söker efter när du väljer investeringsrådgivare, men du bör också vara beredd på att betala för tjänsten.