Hej! För att försäkringen via arbetsgivaren ska gälla måste du kunna visa att det faktum att du ramlade hade direkt med ditt arbete att göra. Tar du en promenad under arbetsdagen eller skadar dig under lunchen är det alltså inte säkert att försäkringen gäller. Min rekommendation till dig, även om du har en försäkring via jobbet, är att du tecknar en privat olycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt, oavsett om du är ”på jobbet” eller hemma och ger dig ett bättre ekonomiskt skydd om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller arbetsoförmögen av andra skäl. /Emma